SKY Engineerin’te Kariyer

Sky Engineering, en değerli kaynağımızın insan olduğunu bilerek Sky Engineering’lilerin mutlu olacakları ve kendilerini geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunmayı hedefler.

Sky Engineering, politikaları doğrultusunda, organizasyonun genel hedeflerine ulaşma sürecini sistematik olarak ölçümleyen HAY iş değerlendirme metodolojisini kullanmaktadır. Ayrıca, üstün performanslı bir organizasyon kurmak için hedef ve yetkinlikleri esas alan Performans Geliştirme Sistemi’ni uygulamaktadır. İş ve kişisel hedeflerin birlikte dikkate alındığı bu sistem ile çalışanların yetki, sorumluluk, görev ve hedefleri gerçekleştirmedeki gayret ve başarısı değerlendirilmektedir.

Ben Sky Engineering'liyim

Güçlü bir işveren markası yaratarak Sky Engineering’in tercih edilen, çalışanların bağlılığın yüksek olduğu, çalışanların mutlu, memnun oldukları ve dışarıda önerdikleri bir marka haline gelmesini sağlayacak bir ortam yaratmayı hedefliyoruz.

Seçme ve Yerleştirme sürecimizde Sky Engineering’in kurum kültürüne, temel yetkinliklerine ve göreve özel yetkinliklere sahip adaylarla bir çatı altında olmayı hedefliyoruz.

Sky Engineering’liler Sky Engineering Akademi kapsamında iş hedeflerine temel oluşturacak teknik ve bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak yetkinlik eğitimleri alırlar…

Sky Engineerin kurumsal hedeflerini bireysel hedeflere indirgeyerek kurum başarısının yanı sıra Sky Engineerin’lilerin daha yüksek performans göstermelerini sağlamayı hedefler…

Çalışanların şirkete bağlılığını güçlendiren bu süreç ile Sky Engineering’te ödüllendirme kültürünü oluşturmak esastır.

Sky Engineering stratejik hedeflerine ulaşmada en önemli kriter Sky Engineering Kariyer Yönetimidir.

Sky Engineering’lilerin ücret ve yan hakları belirlenirken yetkinlikleri, üstlendikleri görev ve sorumlulukları, eğitimleri ve iş tecrübelerini dikkate alınır.