enerji-1920
ENERJİ
Multi-Disiplin Mühendislik hizmeti ile
Enerji projelerine değer katıyoruz.
endustri-1920_
ENDÜSTRİ
Endüstriyel Projelerdeki sorumluluklarımızdaki ekip ruhu ile
partnerlerimize destek veriyoruz.
ust-yapi
ÜSTYAPI&YAŞAM
Mimari tasarım ve kullanıcı yönünden
farkındalık yaratan projeler hayata geçiriyoruz
ustyapı-yasam
ALTYAPI
Altyapı projeleri ile güvenli gelecekler inşa ediyoruz.
saglık-_
SAĞLIK
Toplumun yaşam ve sağlık hizmetlerinin kalitesini
yükselten projeler yapıyoruz.

Sky Engineering A.Ş. gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği tüm projelerde öncelikle kendi çalışanlarına , taşeronlarına , İşverenine ve bunların dışında projelerde görev alan üçüncü taraflar ile her türlü mal ve çevreye gelebilecek olumsuz etkileri yoketmek adına aşağıda belirtilen maddelere göre çalışır ve bu önemli maddeleri uygulamayı taahhüt eder. Bunlar :

 • HSE(SEÇ) Mevzuatı ve şartnamelerine tam uygunluk.
 • Proje faaliyetlerinde HSE(SEÇ) risklerini ve tehlikelerini değerlendirmek ve bu HSE(SEÇ) tehlikeleri ile risklerinin bertaraf veya minimize edilmesi için gerekli önlemleri almak.
 • Kazaları ve olayları raporlamak ve nedenlerini araştırmak.
 • HSE(SEÇ)  Yönetim sisteminin performansını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek.
 • HSE(SEÇ)  Yönetim sistemi uygulamalarında, çalışanların katılımını ve liderliğini sağlamak.
 • HSE(SEÇ)  bilincini, etkin iletişim sağlayarak ve eğitim programları uygulayarak ve ödüllendirmeyle artırmak.
 • Sıfır Kaza Kültürü’nü, tüm çalışanlara aşılamak.
 • Çevreye zarar verebilecek olumsuz potansiyel etkilerini önlemek.

HSE(SEÇ) Amaçları

 • İş sağlığı, güvenliği ve çevre risklerini bertaraf veya minimize etmek.
 • Güvensiz durum ve davranışları önlemek.
 • Fiziksel ve çalışma ortamı koşullarını iyileştirmek.
 • İş sağlığı, güvenliği ve çevre bilincini tüm iş gücüne aşılamak.

HSE(SEÇ) Hedefleri

 • Sıfır İş Kazası
 • Sıfır Malzeme ve Mal Hasarlı Kaza
 • Sıfır Çevre Kazası

Sky Engineering A.Ş. kalite politikası, müşteri taleplerine ve sözleşme şartlarına uymak şartı ile planlamış olduğu sürekli ve etkin bir kalite yaklaşımını bütün iş süreçlerine uygulamaktır. Sky Engineering A.Ş. Kalite taahhüdünde aşağıdaki kriterle uymayı taahhüt eder. Bunlar :

 • Kaliteli yapım alışkanlığını artırmak ve Kalite Yönetim Sistemini sürekli revize ederek daha iyi ve kaliteli hizmet sunmak.
 • Müşteri ve Sözleşme Şartlarına, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları ile, diğer standartlara ve prensiplere uymak.
 • Amacına uygun yapı, ürün ve hizmetleri uygulanabilir zaman, maliyet, iş güvenliği, çevre ve kalite kriterlerine uygun olarak teslim etmek.
 • Tedarikçiler ile iyi ilişkiler kurarak, tedarikçi gelişimine katkıda bulunmak.
 • Sektöründe yenilikçi ve öncü olmak adına ileri teknolojileri öğrenmeyi, geliştirmeyi, bilgi ve sistem üstünlüğü ile rekabet etmek.
 • Kaliteli imalatlar gerçekleştirerek Tam Müşteri memnuniyetinin sağlamak.
 • Sözleşme gerekçelerine, yürürlükte olan ilgili yasal mevzuat ve standartlara uygun olarak faaliyet göstermek.
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sürekli iyileştirme yapmak.
 • Arzu edilen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları tek bir süreç olarak yönetmek.
 • Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini  karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaktır.