•  (232) 966-0166
  •  info@skyengineering.com.tr
Kalite ve İş Güvenliği
KALİTE POLİTİKASI

SKY ENGINEERING çalışanları olarak;  

Müşteri ve Sözleşme Şartlarına, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları ile, diğer standartlara ve prensiplere uymaya,
Tedarikçiler ile iyi ilişkiler kurarak, tedarikçi gelişimine katkıta bulunmayı,
Müşteri memnuniyetinin sağlanması,
Sözleşme gerekçelerine, yürürlükte olan ilgili yasal mevzuat ve standartlara uygun olarak faaliyet gösterilmesi,
Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sürekli iyileştirme yapılması,
Arzu edilen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları tek bir süreç olarak yönetmek,
Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaktır.
Sıfır Kaza Politikası bizim için hem bir hedef, hem bir başarıdır.  

KALİTE BİLGİLERİ HAKKINDA  

    ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanmış olan bir standartlar bütünüdür.  
    Bu standard, tedarikçinin tesis edilmiş bir tasarıma uygun ürün temini konusunda yeterliliği kullanılan kalite sistem şartlarını belirtmektedir.                                     OHSAS 18001'in temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir.  
    TSE Belgesi Ülkemizde üretilen ürünler için belirlenen kriterler ve uygunluk standartlarının karşılandığını ispatlayan bir belgedir. TSE Belgesi bir ürün hakkında tetkikler yaparak uygunluğunu denetlemektedir.
Copyright 2019 - Sky Engineering - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2019 - Sky Engineering - Tüm Hakları Saklıdır